Skip to main content

Үнийн санал

· 2 min read

Хэрэглээний багцууд

NaviMarket Pro апп ашиглах үнийн санал нь хэрэглээний төрлөөс шалтгаалан 3 багцад хуваагдан өөр өөр үнэтэй байдаг.

БагцуудBasicProProPlus
Үндсэн үнэ85,000₮402,000₮500,000₮
Дахин суулгах✔️️✔️️✔️️
Төхөөрөмж солих (1 жилд)3 удаа3 удааХязгааргүй
Давхар ашиглах төхөөрөмж2 төхөөрөмж
3D зураглал✔️️✔️✔️
Үндсэн газрын зураг✔️✔️✔️
Байр-зүйн зураг✔️✔️✔️
Хаяалбар зураас✔️✔️✔️
Налуугийн зураг✔️✔️✔️
Мультимедиа✔️✔️✔️
Хиймэл дагуулын зураг✔️✔️✔️
Уул уурхайн лицензийн зураг✔️
Ашигтмалтмал, Геологийн зураг✔️

Нэмэлт газрын зургийн багцууд

PurchaseХугацааНэмэлтээр авах боломжтой багцуудҮнэ
Уул уурхайн лицензХугацаагүйBasic багц40,000₮
Геологи , Ашигт малтмалын тайланХугацаагүйPro багц150,000₮