Skip to main content

Уулын сүүдрийн давхрага

Файлын хэмжээ: 1,06GB

Уулын сүүдэр нь таны явж буй газрын уул толгодын хэлбэр дүрсийг тодотгож өгөх нь жолоо барьж байх үед эсвэл газрын зургийн хаяалбарыг төдийл ойлголтгүй үед тухайн орон газрын хэлбэр дүрсийг ойлгоход хялбар болгодог. Энэ нь орчин цагийн газрын зурагт зайлшгүй байх шаардалгатай давхрагийн нэг юм.

Уулын сүүдэргүй

Ихэвчлэн хотод зориулсан навигацын газрын зургууд уулын сүүдрийн давхраггүй байдаг. Энэ нь хэрэглэгч хот дотор байшин барилга харж явахаас уул толгод хардаггүйтэй холбоотой.

hillshade

Уулын сүүдэртэй

hillshade

Уулын сүүдрын давхаргийг хэн ашиглах боломжтой вэ?

Таны гар утас OpenGL дэмжддэггүй бол энэхүү уулын сүүдрийн даврага зураг нь NaviMarket Pro-ийн үндсэн суурь 3 зургийн нэг болон татагдаж сууна.

Харин таны гар утас OpenGL дэмжддэг бол энэхүү уулын сүүдрийн даврага зургийг татаж суулгах боломжгүй бөгөөд үүнийг 3D terrain зураг уул толгодыг сүүдэртэй нь товойлгож мөн хүссэн өнцгөөр тань хазайлгаж харуулна

Note

Сүүлийн үед нийтлэг ашиглагддаг Google maps, Maps.me зэрэг хотод зориулсан аппууд уулын сүүдрийн давхрагатай болж байгаа хэдий ч тэдгээр нь ерөнхий баримжаа өгөх зорилготой хэтэрхий тойм зураглал байгаа нь манай орны нөхцөлд хангалттай байж хараахан чадахгүй байна.