Skip to main content

Slope layer | Газрын налуугийн зураг

Файлын хэмжээ: 1,6GB

Slope буюу Налуугийн даврага зураг нь газрын налуугийн градусыг өнгөөр ялгаж харуулдаг.


Налуугийн зургийг хэрхэн уншиж ойлгох вэ?

Уулын болон газрын налуугийн 0°-60° хэмийн налууг өнгөөр ялгаж харуулахдаа:

  • 0° хэмийн буюу тэгш газрыг цагаан
  • 3° хэмийн буюу налуу газрыг ногоон
  • 10° хэмийн буюу налуу газрыг шар
  • 20° хэмийн буюу налуу газрыг улбар
  • 30° хэмийн буюу налуу газрыг улаан гэх зэргээр ялгаж тухайн газрын хэр зэрэг налуу байгааг харуулдаг.

Налуугийн зургийг идэвхжүүлсэн зураг

slope

Харьцуулсан зураг

aksjdh

Note

Налуугийн зургийг хэрхэн идэвхжүүлэх, тохиргоо хийх талаар заавар авах бол энд дарна уу..