Skip to main content

Шинээр бүртгүүлэх

NaviMarket Pro нь хэрэглэгчийн Гар утасны дугаар болон Имэйл хаяг хоёроор хэрэглэгчийн account-ийг үүсгэдэг.

Бүртгэл үүсгэснээр та утасаа сольсон тохиолдолд та худалдан авсан эрхээ дараагийн утасан дээрээ үргэлжлүүлэн ашиглах болон өөр бусад давуу талуудыг эдлэх боломжтой.

Бүртгэл үүсгэх

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрсөний үндсэн дээр өөрийн бүртгэлээ үүсгэн цаашид ашиглах боломжтой.

1

Нэвтрэх нэр & пин код

Утасны дугаар болон өөрийн имэйл хаягаа илгээсэний дараа таны бүртгүүлсэн имэйл хаягаар нэвтрэх нэр болон пин код очин таны бүртгэл үүсч аппликэйшнд нэвтэрсэнээр туршилтын хугацаа эхлэх болно.

Туршилтын хугацаа 24 цаг.