Skip to main content

Координат авах

Ямар нэг газрын координатыг авах, хуулж өөр хэн нэгэнд илгээх бол тухайн газраа удаан дармагц доороос гарч ирэх цонхонд тухайн газрын координат харагдах болно.

Харин та уг координатыг өөр харагдаж байгаагаас нь өөр форматаар харахыг хүсвэл тэр координат дээр дархад тухайн газрын тань координатыг бүх л форматаар хөврүүлэн харуулах болно.

1 1

Уг координатыг хуулах (copy) хэрэгтэй бол зүгээр л дээр нь нэг тоьшиход л болно.