Skip to main content

Цэг сануулах

📖 Дарцаг

Дарцагийн зорилго нь газрын зураг дээр түр зуур тэмдэглэгээ хийж тухайн цэгрүү чиглүүлэх юм.. дэлгэрэнгүй..

📖 Цэг сануулах

Шинэ цэг үүсгэхийн тулд газрын зураг дээр дарцаг үүсгэх газраа удаан дарж... дэлгэрэнгүй..

📖 Мультимедиа цэг сануулах

Фото цэг нь та гар утасны камерыг ашиглан тухайн газрынхаа зургийг авч газрын зураг дээр... дэлгэрэнгүй..