Skip to main content

Дуут анхааруулга

Дуут анхааруулгийн функц нь манай орны нөхцөлд ашиглахад тун бэрх, хэрэглэгчийг эргэлзүүлэх төөрөлдүүдэх эрсдэл үүсгэж байсан тул цаашид NaviMarket Pro энэ хэсгийг ашиглуулахгүй байх үүднээс үндсэн тохиргооны хэсэгт хааж өгсөн байгаа.